Ubytovací řád Zikmundov

1. Všichni rekreanti a účastníci zotavovacích akcí jsou povinni řídit se Ubytovacím
řádem.
2. Zodpovědný vedoucí nahlásí počet ubytovaných správci, seznámí
ostatní členy s ubytovacím řádem, umístěním lékárničky první pomoci a umístěním
hasicích přístrojů.
3. V budově se všichni účastníci pohybují v přezůvkách.
4. Každý účastník po celou dobu pobytu šetří el. energií, vodou.
5. Ve všech budovách platí pro všechny účastníky zákaz kouření.
6. Zodpovědný vedoucí při příchodu seznámí účastníky s ubytováním s použitím
vlastního spacího pytle.
7. Vypůjčený či používaný inventář základny udržujte v řádném stavu. Náhradu
škody zaplatí vedoucí pobytu v plné výši spolu s poplatkem za ubytování.
8. Vedoucí pobytu nahlásí případné způsobené škody neprodleně správci.
9. Vstup do kuchyně je povolen pouze vedoucímu zotavovací akce nebo jiným účastníkům
za jeho přítomnosti. Kuchyň je vybavena kuchyňským nářadím a náčiním, které
předáváme při odjezdu řádně umyté. Utěrky a ručníky nechejte na svém místě. Vyneste
odpadkové koše.
10. Platí zákaz používání alkoholických nápojů, pokud se jedná o pobyt s dětmi do 18 let.
11. V době pobytu i mimo něj dbáme bezpečnosti, abychom nepoškodili zdraví své a
ostatních účastníků.
12. WC pro kuchyni je řádně označeno.
13. Účastníci používají latríny WC.
14. Společná místnost slouží pro společenské účely. Dodržujte od 22:00 do 06:00 noční klid.
16. Zákaz vstupu na místa určená zodpovědným vedoucím pro všechny účastníky pobytu.
17. Ubytování s domácími zvířaty je možné.