Ubytovací řád základny Zikmundov

Všechny osoby užívající okresní základnu Zikmundov jsou povinny řídit se ubytovacím řádem a pokud se dostanou do situace, která není tímto řádem ošetřena, řídí se platnými zákony ČR.

 

 1. Ihned po příchodu na základnu seznámí vedoucí akce všechny účastníky s tímto ubytovacím řádem a umístěním hasicích přístrojů a lékárničky.
 2. Následně vedoucí akce vyplní v deníku základny všechny údaje o akci. Do tohoto deníku zaznamená vedoucí akce i jakoukoli objevenou závadu nebo nedostatek ihned po jeho odhalení. V případě, že závada je akutní, a hrozí, že odkladem opravy dojde ke zhoršení stávajícího stavu, je povinen kontaktovat správce základny, od kterého přebral klíče.
 3. Po celou dobu akce se všichni účastníci chovají bezpečně a zodpovědně, tak aby neškodili nikomu druhému nebo sami sobě a neobtěžovali ani osoby, které se neúčastní akce.
 4. Vedoucí je zodpovědný za dodržení nočního klidu mezi 22:00 a 6:00 všemi účastníky akce.
 5. Po celou dobu akce se všichni účastníci chovají šetrně k životnímu prostředí – šetří elektrickou energií a vodou, třídí všechen odpad, který vyprodukují, a neničí svým zacházením základnu a její vybavení.
 6. Oheň je rozděláván jen v kamnech a ohništi vedle chaty. Nikde jinde není dovoleno bez souhlasu správce rozdělávat oheň nebo chystat ohniště.
 7. Pokud dojde ke zničení nebo poškození inventáře či základny, je povinen vedoucí akce zaznamenat vše do deníku a dohodnout se na náhradě škody se správcem. Pokud nezapíše vedoucí  způsobenou škodu do deníku a dojde k odhalení škody dalšími nájemci, bude naúčtována náhrada bez nároku na dohodu dodatečně.
 8. Po celou dobu akce se ve všech budovách nekouří.
 9. Na základně je zakázáno nadměrné užívání alkoholu kterýmkoli účastníkem akce ve všech budovách i na celém pozemku patřícímu k základně.
 10. Do kuchyně vstupují jen osoby pověřené vedoucím a po celou dobu akce udržují v kuchyni čisto. Při odjezdu je všechno nádobí čistě umyté a utřené, uložené na místě, kam patří. Utěrky jsou rozmístěny tak, aby uschly. Všechny odpadky jsou odneseny.
 11. Všichni účastníci využívají latríny a nevykonávají potřebu do okolí chaty.
 12. Při odjezdu je celá základna a pozemek přinejhorším ve stejném stavu jako při příjezdu na akci. Vedoucí akce zapíše stav elektroměru a doplní všechny údaje do deníku.

 

Při nedodržení ubytovacího řádu je správce oprávněn okamžitě ukončit pobyt účastníků na základně.