Provozní informace „po příjezdu“

Po příjezdu:
• odemkni kuchyň – vpravo na skříni je věšák s klíči – zde si vezmi klíč od hl. rozvodnice
                                                (ta je na Stopaří chatě, při pohledu ze spodu z levé strany)
• v rozvodnici zapiš stav ELPR do deníku,
• zapni „HLAVNÍ JISTIČ, ODVOD CHATY, ODVOD VODA“, zamkni a klíč pověs
• zkontroluj vybavení základny, poškození zapiš do deníku, popř. zavolej
• nevynášej z chatek žádný nábytek

Před odjezdem:
• pouklízej, zameť všechny podlahy, zkontroluj prostor pod postelemi
• vrať stoly a židle na původní místo
• vyprázdni kanystry na vodu
• vyprázdni lednici a nechej ji otevřenou
• umyj všechno nádobí
• všechny odpadky vezmi v pytli s sebou
• zamkni všechny chaty a klíče pověs zpět
• v rozvodnici zapiš stav ELPR do deníku
• vypni “ ODVOD CHATY, ODVOD VODA, HLAVNÍ JISTIČ“ a klíče pověs
• Řádně zamkni kuchyni a jídelnu

V případě nutnosti volej:

Martina Skaličková 721 011 000 (STS)
Martin Skalička 723 099 937

Kamila Damborská 604 574 448 (STS)