Složení ORJ

Naňák Martin (Máňa) předseda okresní rady
Damborská Kamila (Kajka) místopředseda okresní rady
Otáhalová Michaela (Miška) volený člen ORJ
Lýčková Hana (Mimoň) volený člen ORJ
Snášelová Jarmila (Shewe) volený člen ORJ
Smolková Karolína (Smúla) volený člen ORJ
Šimeček Viktor (Fox) volený člen ORJ
Skaličková Martina (Boxtra) volený člen ORJ
Otáhal Tomáš (Žralok) volený člen ORJ
Jurák Přemysl (Regis) předseda revizní komise ORJ
Čapounová Alice člen revizní komise ORJ
Otrusinová Vendula (Vendy) člen revizní komise ORJ
Damborská Kamila (Kajka) hospodář ORJ
Skaličková Martina (Boxtra) výchovný(á) zpravodaj(ka) ORJ
Lýčková Hana (Mimoň) výchovný(á) zpravodaj(ka) ORJ