Složení ORJ

Michal Čuban (Williák) předseda okresní rady
Martin Naňák (Máňa) místopředseda okresní rady
Snášelová Jarmila (Shewe) volený člen ORJ
Skaličková Martina (Boxtra) volený člen ORJ
Otrusinová Vendula (Vendy) člen revizní komise ORJ
Čapounová Alice člen revizní komise ORJ
Jurák Přemysl (Regis) člen revizní komise ORJ
Paroulková Petra hospodář ORJ
Skaličková Martina (Boxtra) Výchovný zpravodaj