Veřejnost

Junák – český skaut, z. s. má celkem přes 55 tisíc členů ve 2 105 oddílech a je největší výchovnou organizací u nás. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

Skauting bez hranic

Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. Na světě je přes 40 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání cizích národů.

Skauting ve světě

  • nepřetržitý růst od roku 1907
  • skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích
  • na světě je celkem 40 milionů skautů