Podpořte nás

VŠECHNY DĚTI JSOU NAŠE BUDOUCNOST

Co dělá naše organizace?

Naše organizace se věnuje dětem a mladým lidem. Zaměřuje se na jejich výchovu i vzdělání ve volném čase. Skautský výchovný a vzdělávací systém je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho principy jsou původní od vzniku skautingu. S časem a v závislosti na požadavcích a přáních našich členů se mění aktivity, které s dětmi podnikáme.

Jaký je princip skautského výchovného a vzdělávacího systému?

Principem je vytváření různorodých příležitostí, při kterých si děti přirozeným a atraktivním způsobem s ohledem na svou osobnost osvojují základní životní hodnoty, poznávají a vzdělávají se. Přirozený a atraktivní způsob znamená realizaci takových aktivit, které jsou dětem blízké, baví je, při kterých se zasmějí, při kterých jsou se svými kamarády. S námi si děti mohou vyzkoušet činnosti z různých oblastí – sportovní hry, rukodělné práce, umělecká činnost, poznávání vědy a techniky, poznávání přírody. Přitom jsou děti vedeny uplatňovat teoretické vědomosti i praktické dovednosti. Díky týmové práci při využití hierarchické struktury organizace, což je základním prvkem skautské výchovy, si děti nejen upevňují a zdokonalují své schopnosti a dovednosti jako jsou odpovědnost, organizační schopnosti, řízení, komunikační dovednosti, schopnosti empatie, ale také mohou získat přátelství i na celý život. Na základě bohaté nabídky aktivit děti samovolně zjišťují, co je baví, v čem jsou šikovné i v čem mají slabiny a my je učíme, jak s tím vším pracovat.

Jaké jsou naše největší výdaje?

 • výdaje na opravy, údržbu a rekonstrukce budov, které vlastní Junák – svaz skautů a skautek ČR a kde se pravidelně scházejí děti
 • výdaje na služby spojené s provozem budov – elektřina, vodné, stočné, plyn
 • výdaje na vzdělávání našich členů, kteří vedou dětské oddíly nebo je budou vést (kurzy zaměřené na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti)
 • výdaje jako jsou účastnické poplatky na různých soutěžích a akcích národního i mezinárodního rozsahu, výdaje na dopravu na tyto soutěže a akce
 • výdaje na různé akce, které organizujeme nejen pro naše dětské členy, ale také pro ostatní děti (děti z dětských domovů, handicapované děti)

Jak jsou ohodnoceni lidé z naší organizace, kteří se přímo věnují dětem?

Práce s dětmi je dobrovolná záležitost bez finančního ohodnocení.

Jak Vy můžete podpořit organizaci, která je zaměřena na všestranný rozvoj dětí a mladých lidí?

 • peněžním darem: Podpořit můžete naši činnost nebo přímo akci, kterou pořádáme nebo na které se účastníme. Darem můžete podpořit i lokální jednotku v místě vašeho bydliště. Jednotlivá střediska spadající pod zlínský okres.
 • věcným darem: Zkuste se informovat, co naše střediska právě potřebují.
 • výpomocí: Vedoucí jednotlivých oddílů občas potřebují krátkodobou pomoc a velmi uvítají zájemce z řad dobrovolníků. Zkuste se informovat, jestli právě Vy můžete přispět svými zkušenostmi, dovednostmi či kontakty.
 • šířením našeho jména: Pomozte nám šířit skautskou myšlenku. Řekněte o skautech svým známým, zaměstnancům či zaměstnavatelům. Můžete dát na své webové stránky či facebook odkaz na naše webové stránky.

KONKRÉTNÍ FORMA POMOCI JE JEN NA VÁS

A co může udělat naše organizace pro Vás?

My pro Vás, Vaše děti nebo pro Vaše zaměstnance a jejich děti můžeme připravit program v podobě sportovních či dovednostních disciplín. Pro zvýraznění vánoční atmosféry rádi do Vaší organizace přineseme Betlémské světlo, které patří k tradičním vánočním symbolům. Jsme otevřeni dlouhodobější a pravidelné spolupráci i dalším aktivitám odpovídajícím našim možnostem.

 • V případě všech darů s Vámi sepíšeme darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o přijetí daru s uvedením účelu, na který je dar věnován.
 • V případě Vašeho zájmu se můžeme domluvit na návštěvě našich středisek nebo akcí.
 • Je naší samozřejmostí zveřejnit Vaše jméno na našich webových stránkách, na stránkách dotčených středisek i na dokumentech s darem souvisejících.
 • Pokud máte další otázky k naší organizaci, neváhejte zavolat tel.: 736 232 808 nebo e-mail: martin.nanak@centrum.cz . Vaše otázky rádi zodpovíme.