Legislativa ORJ Zlín

Tato organizační jednotka je pobočným spolkem spolku Junák – český skaut, z. s. (viz. Adresa, IČ ) zapsaného v rejstříku spolků.

Jako pobočný spolek ve smyslu § 228 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je od svého vzniku právnickou osobou se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími ze stanov hlavního spolku a výše uvedených právních předpisů.

Předseda okresní rady je statutárním orgánem uvedeného pobočného spolku a je oprávněn jednat vůči třetím osobám jménem uvedeného pobočného spolku ve všech záležitostech. Místopředseda okresní rady zastupuje předsedu okresní rady v plném rozsahu.