17. středisko Brumov-Bylnice

Junák – český skaut, středisko Brumov-Bylnice, z. s.

Identifikační číslo (IČ): 62180134
Evidenční číslo (v Junáku): 724.17
Sídlo: 1.května 1023, Brumov-Bylnice, 76331

Kontakty na jednotku

E-mail (hlavní): junakbrumov@volny.cz
Telefon / mobil (hlavní): +420 732 132 633
Web: http://skautbrumov.cz/

Ve středisku pracují čtyři oddíly:

1. oddíl skautů, 2. oddíl skautek

pro chlapce/děvčata od 5. do 9. třídy (hlavní náplní je všestranný rozvoj osobnosti, získávání a upevňování správných návyků, zručností a dovedností). Činnost se uskutečňuje v rámci družin – skupiny vrstevníků v počtu 6–8 členů vedené starším skautem/skautkou.

3. roj světlušek, 4. smečka vlčat

pro děvčata/chlapce od 2. do 5. třídy (hlavní náplní je všestranný rozvoj osobnosti, získávání a upevňování správných návyků, zručností a dovedností převážně formou her). Činnost se uskutečňuje v rámci družin – skupiny vrstevníků v počtu 6–8 členů vedené starší skautkou/skautem.

Naše akce

Mezi naši pravidelnou činnost patří kromě pravidelných družinových a oddílových schůzek také pořádání:

  • dětského karnevalu
  • Skautského dne s Memoriálem Šedého Vlka
  • Pohádkový hrad
  • Martinské skotačení
  • Skautský ples a další akce