ORJ Zlín

Okresní rada Junáka (ORJ) Zlín je organizační jednotkou (pobočným spolkem) Junáka – českého skauta. 

Volení členové ORJ Zlín, předseda a místopředseda byli zvoleni na okresním sněmu Junáka 9. 12. 2016 na tříleté období. Členové ORJ jsou dále vedoucí středisek spadajících do skautského okresu Zlín. Úkolem ORJ je naplňovat smysl skautského okresu, tedy podporovat skautskou výchovu dětí a mládeže v dané oblasti, zvyšovat její úroveň a kvalitu, poskytovat zézemí pro činnost ve střediscích a podporovat jejich vedení a sdružovat, organizovat a řídit střediska, v příslušném okrese registrovaná.

Předsevzetí na zvolené období: 

Chceme být užiteční skautingu v okrese Zlín. Vycházíme z toho, že tu nejsou střediska a oddíly pro nás, ale my pro ně. 

Kontakt

Junák – Český skaut, okres Zlín, z.s.
Divadelní 1333
760 01 Zlín
martin.nanak@centrum.cz (Martin Naňák – Místoředseda Okresní rady)

williak@skaut.cz (Michal Čuban – Předeseda Okresní rady)

IČ: 61716804
evidenční číslo: 724